Logo
Logo

VEK: 9-11 rokov

Rozohrajme veľkú hru

Kurz je zameraný na rozvíjanie komunikačných zručností a rozširovanie slovnej zásoby v slovenčine prostredníctvom rôznych druhov hier.

Trvanie kurzu: od 20. septembra do 15. júna

Skupina: 2-5 detí
Počet hodín v týždni: jedna alebo dve
Cena: 1 vyučovacia hodina 60 min./15 euro
(zápis na min. 4 vyučovacie hodiny)

Rozvrh:
· utorok: 18:20 – 19:20
· streda: 17:00 – 18:00
· štvrtok: 18:20 – 19:20

Platforma: Zoom
Možnosť individuálnych kurzov

Vstupným príbehom o kráľovskej dcére Zlatke, ktorá neľahkými hádankami odrádza všetkých pytačov, až kým sa nepredstaví istý figliar s dobre vymysleným žartom, budú deti spolu s hrdinami prežívať, spoločne riešiť a napokon dramatizovať situácie a preskúmajú ako funguje divadlo.

Hry v mnohých podobách, vrátane hier so slovami, sú nosným motívom celého kurzu. Otvorí sa priestor fantázii a jej prostredníctvom sa deti prenesú do prírody, na futbalové ihrisko, na bicykel, do minulosti, do rozprávky alebo do inych krajín.

Od osobného sveta sa prechádza do širšej reality, až k abstraktnemu jazyku. Deti budú diskutovať, rozprávať vlastné zážitky a čítať s porozumením. V čitateľskom klube ich čakajú zaujímavé pribehy od slovenských autorov. Popri všetkom budeme otvárať aj zlatú truhlicu pokladov slovenskeho jazyka a pracovať v laboratóriu na výrobu a ohýbanie slov.

NEWS

Už 3. rok nový kurz zostavený z modulov od 20. septembra 2023

Kontakt

V prípade záujmu o kurz ma prosím kontaktujte mailom, rada odpoviem na vaše otázky.