Logo
Logo

VEK: 5-6 ROKOV

Hry s rečou

Kurz je zameraný na rozvíjanie porozumenia a základných rečových zručností v slovenčine pomocou hry.

Trvanie kurzu: od 20. septembra do 15. júna

Skupina: 2-5 detí
Počet hodín v týždni: jedna alebo dve
Cena: 1 vyučovacia hodina 60 min./15 euro
(zápis na min. 4 vyučovacie hodiny)

Rozvrh:
· pondelok: 17:00 – 18:00
· streda: 18:20 – 19:20
· piatok: 16:50 – 17:50

Platforma: Zoom
Možnosť individuálnych kurzov

Sprievodným príbehom o Kufri K, ktorý sa vďaka počúvaniu ľudskej reči, rozprávok a pesničiek mení z nemotorného kusa batožiny na pozoruhodnú postavičku malého šibala, ktorý sníva, rozmýšľa, rozpráva či cestuje do nových svetov, zažijú deti všelijaké dobrodružstvá, kúzla a jazykové triky. Formou hry a živej interakcie získajú primeranú slovnú zásobu v slovenčine, zapoja logické myslenie, fantáziu a dôvtip, ktoré zužitkujú pri neskoršom znakovom vnímaní písma.

Kurz podporuje schopnosť čítať svet okolo seba a pomenovať v ňom veci, činnosti a javy po slovensky a tiež vyjadriť vzťahy a súvislosti medzi nimi. K lekciám existuje doplnkový materiál, s ktorým dieťa môže doma pracovať. Súčasťou programu sú aj slovenské riekanky, básničky, hádanky, vyčítanky a rozprávky. Pomôcky: kufor alebo kufrík, ktorý si dieťa môže personalizovať.

NEWS

Už 3. rok nový kurz zostavený z modulov od 20. septembra 2023

Kontakt

V prípade záujmu o kurz ma prosím kontaktujte mailom, rada odpoviem na vaše otázky.