Logo
Logo

VEK: 12+

Dobrodružstvá v krajine nových pocitov

Kurz je zameraný na rozvíjanie komunikačných zručností a získanie sebadôvery v jazykovom prejave v slovenčine.

Trvanie kurzu: od 20. septembra do 15. júna

Skupina: 2-5 detí
Počet hodín v týždni: jedna alebo dve
Cena: 1 vyučovacia hodina 60 min./15 euro
(zápis na min. 4 vyučovacie hodiny)

Rozvrh:
· pondelok: 15:00 – 16:00
· streda: 15:30 – 16:30
· štvrtok: 17:00 – 18:00

Platforma: Zoom
Možnosť individuálnych kurzov

Dievčatá a chlapci sú konfrontovaní s bežnými životnými situáciami svojej vekovej skupiny, s radosťami i prekážkami, ktoré prinášajú a učia sa ich komunikačne zvládnuť po slovensky.

Vstupným príbehom o Pipovi, ktorý má po dlhej dobe prázdninovať na Slovensku, no cíti sa nesvoj, lebo medzičasom vyrástol a dozrel, otvorí sa priestor rozmanitým témam. Tu prichádza na pomoc digitálna príručka Otvor si svoje Slovensko, s ktorou dievčatá a chlapci spolu s Pipom putujú krajinou nových pocitov.

Na ceste zažívajú rôzne príhody a nečakané situácie, ktoré riešia, aby sa posunuli ďalej.

Stretnú sa s inšpirativnymi ľudmi, literárnymi postavami a odhalia tajomstvá historických miest. Popri tom sa hravo naučia ukladať slová do viet a krátkych textov v slovenčine. Po tejto dobrodružnej ceste budú vnímať seba a svet novými očami.

NEWS

Už 3. rok  kurz zostavený z modulov od 20. septembra 2023

Kontakt

V prípade záujmu o kurz ma prosím kontaktujte mailom, rada odpoviem na vaše otázky.