Logo
Logo

VEK: 6-8 rokov

Kreslím si svet slovami

Kurz je zameraný na rozvíjanie komunikačných zručností s dôrazom na čítanie a porozumenie písaného a hovoreného slova.

Trvanie kurzu: od 20. septembra do 15. júna

Skupina: 2-5 detí
Počet hodín v týždni: jedna alebo dve
Cena: 1 vyučovacia hodina 60 min./15 euro
(zápis na min. 4 vyučovacie hodiny)

Rozvrh:
· pondelok: 18:20 – 19:20
· utorok: 17:00 – 18:00
· piatok: 18:20 – 19:20

Platforma: Zoom
Možnosť individuálnych kurzov

Príbehom o Marťankovi a citlivej výskumníčke, ktorá ho učí hovoriť po slovensky, vstúpia deti do priestoru, v ktorom treba veci pomenovať a vysvetliť.

Formou hry a dialogickej interakcie sa postupne učia vyslovovať a čítať písmená, slabiky, slová, vety. Naučia sa reagovať v slovenčine, pomenovať veci, činnosti a javy, ktoré sú súčasťou ich sveta a krátko o nich rozprávať.
Porozumejú krátkemu príbehu, oznamu a vtipnej situácii a dokážu sa zapojiť do rozhovoru.
Doplnia si slová do špeciálneho denníčka s pomocou kamarátky Ceruzky a čarovných slovíčok. Vyrobia si aj vrecko na rozličné tajnosti a šašovinky. Do hry vstúpia známe príbehy slovenských autorov, ľudové rozprávky, ale aj vyčítanky, hádanky a básničky s peknými rýmami.

Deti si obohatia jazykový prejav v slovenčine a naučia sa vyjadriť svoje zážitky.

NEWS

Už 3. rok nový kurz zostavený z modulov od 20. septembra 2023

Kontakt

V prípade záujmu o kurz ma prosím kontaktujte mailom, rada odpoviem na vaše otázky.