Logo
Logo

Hry s rečou

Vek: 5-6 rokov

Kurz je zameraný na rozvíjanie porozumenia a základných rečových zručností v slovenčine pomocou hry.

Trvanie kurzu: od 20. septembra do 15. júna
Skupina: 2-5 detí
Počet hodín v týždni: jedna alebo dve
Cena: 1 vyučovacia hodina 60 min./15 euro
(zápis na min. 4 vyučovacie hodiny)
Rozvrh:
· pondelok 17:00 – 18:00
· streda 18:20 – 19:20
· piatok 16:50-17:50
Platforma: Zoom

Kreslím si svet slovami

Vek: 6-8 rokov

Kurz je zameraný na rozvíjanie komunikačných zručností s dôrazom na čítanie a porozumenie písaného a hovoreného slova.

Trvanie kurzu: od 20. septembra do 15. júna
Skupina: 2-5 detí
Počet hodín v týždni: jedna alebo dve
Cena: 1 vyučovacia hodina 60 min./15 euro
(zápis na min. 4 vyučovacie hodiny)
Rozvrh:
· pondelok 18:20 – 19:20
· utorok 17:00 – 18:00
· piatok 18:20-19:20
Platforma: Zoom

Rozohrajme veľkú hru

Vek: 9-11 rokov

Kurz je zameraný na rozvíjanie komunikačných zručností a rozširovanie slovnej zásoby v slovenčine prostredníctvom rôznych druhov hier.

Trvanie kurzu: od 20. septembra do 15. júna
Skupina: 2-5 detí
Počet hodín v týždni: jedna alebo dve
Cena: 1 vyučovacia hodina 60 min./15 euro
(zápis na min. 4 vyučovacie hodiny)
Rozvrh:
· utorok ore 18:20 – 19:20
· streda ore 17:00 – 18:00
· štvrtok ore 18:20-19:20
Platforma: Zoom

Dobrodružstvá v krajine nových pocitov

Vek: 12+

Kurz je zameraný na rozvíjanie komunikačných zručností a získanie sebadôvery v jazykovom prejave v slovenčine.

Trvanie kurzu: od 20. septembra do 15. júna
Skupina: 2-5 detí
Počet hodín v týždni: jedna alebo dve
Cena: 1 vyučovacia hodina 60 min./15 euro
(zápis na min. 4 vyučovacie hodiny)
Rozvrh:
· pondelok ore 15:00 – 16:00
· streda ore 15:30 – 16:30
· štvrtok ore 17:00-18:00
Platforma: Zoom