Logo
Logo

O mne

Volám sa Silvia Vlášková, som absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave, odbor francúzsky jazyk a literatúra a taliansky jazyk a literatúra s pedagogickým zameraním.

Vo svojej doterajšej práci som sa venovala výučbe jazykov rôznych vekových skupín, od detí v materskej škole až po dospelých. Najskôr som niekoľko rokov vyučovala taliansky a francúzsky jazyk na bilingválnom Gymnáziu L.Sáru v Bratislave. Neskôr som učila slovenčinu v prípravných kurzoch pre prekladateľov a tlmočníkov v Civica Scuola Interpreti e Traduttori A.Spinelli Fondazione Milano. Následne som 15 rokov pôsobila ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry pre žiakov od 5 do 18 rokov v Európskej škole vo Varese, ktorá poskytuje vzdelávanie vo všetkých jazykoch Európskej únie. Európska škola mi umožnila spolupracovať s kolegami z rôznych krajín a získať cenné skúsenosti aj z vyučovania online.

S rodinou žijem v dynamickom a na kultúrne impulzy bohatom Miláne a zároveň udržiavam pevné vzťahy so Slovenskom.

K myšlienke vytvorit projekt slovenčinalab ma priviedla moja profesionálna skúsenosť a tiež osobná skúsenosť matky dieťaťa z bilingválnej rodiny. Priala by som si, aby slovenčinalab prinášala radosť z komunikácie v slovenčine aj s využitím nových možností online vzdelávania.

Kurzy SLOVENČINALAB

Hry s rečou

Kurz je zameraný na rozvíjanie porozumenia a základných rečových zručností v slovenčine pomocou hry.

Ďalšie informácie

Kreslím si svet slovami

Kurz je zameraný na rozvíjanie komunikačných zručností s dôrazom na čítanie a porozumenie písaného a hovoreného slova.

Ďalšie informácie

Rozohrajme veľkú hru

Kurz je zameraný na rozvíjanie komunikačných zručností a rozširovanie slovnej zásoby v slovenčine prostredníctvom rôznych druhov hier.

Ďalšie informácie

Dobrodružstvá v krajine nových pocitov

Kurz je zameraný na rozvíjanie komunikačných zručností a získanie sebadôvery v jazykovom prejave v slovenčine.

Ďalšie informácie